(1)
Yüksel, B.; Kibritçi Artar, O. TÜRKİYE’DE DİJİTALLEŞME VE ÜLKE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. WPS 2022, 3, 99-116.