(1)
Avcu, M.; Yetgin, F. YENİ EKONOMİ DÜZENİNiN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. WPS 2022, 3, 44-56.