Avcu, M., & Yetgin, F. (2022). YENİ EKONOMİ DÜZENİNiN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Working Paper Series Dergisi, 3(4), 44-56. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/207