Ekiz, A. T., & Adıgüzel, G. (2022). ULUSLARARASI TİCARETTE KRİPTO PARALARA DEVLETLERİN BAKIŞ AÇISI: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ. Working Paper Series Dergisi, 3(4), 153-164. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/220