Özeren, V., & Develi, E. İldem. (2022). SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER: UNİTED COLORS OF BENETTON- KÜRESEL BİR MARKA ÖRNEĞİ . Working Paper Series Dergisi, 3(4), 130-139. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/228