AVCU, M.; YETGIN, F. YENİ EKONOMİ DÜZENİNiN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Working Paper Series Dergisi, v. 3, n. 4, p. 44-56, 30 Ara. 2022.