Kızmaz, Murat Hüdavendigar, ve Recep Ali Küçükçolak. (2021) 2022. “BÜYÜK VERİ TERİMİNİN KÖKENİ VE BÜYÜK VERİNİN V’LERİ”. Working Paper Series Dergisi 2 (4):19-31. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/118.