Avcu, Mehmet, ve Feyzullah Yetgin. 2022. “YENİ EKONOMİ DÜZENİNiN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME”. Working Paper Series Dergisi 3 (4):44-56. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/207.