Ekiz, Aslı Tuğba, ve Güldenur Adıgüzel. 2022. “ULUSLARARASI TİCARETTE KRİPTO PARALARA DEVLETLERİN BAKIŞ AÇISI: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ”. Working Paper Series Dergisi 3 (4):153-64. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/220.