Kızmaz, M. H. ve Küçükçolak, R. A. (2022) “BÜYÜK VERİ TERİMİNİN KÖKENİ VE BÜYÜK VERİNİN V’LERİ”, Working Paper Series Dergisi, 2(4), ss. 19-31. Erişim adresi: http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/118 (Erişim: 24Şubat2024).