ATMACA, T. ve Küçükçolak, R. A. . (2021) “MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA”, Working Paper Series Dergisi, 1(1), ss. 61-72. Erişim adresi: http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/14 (Erişim: 24Şubat2024).