Yüksel, B. ve Kibritçi Artar, O. (2022) “TÜRKİYE’DE DİJİTALLEŞME VE ÜLKE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi, 3(2), ss. 99-116. Erişim adresi: http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/162 (Erişim: 30Eylül2022).