Avcu, M. ve Yetgin, F. (2022) “YENİ EKONOMİ DÜZENİNiN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME”, Working Paper Series Dergisi, 3(4), ss. 44-56. Erişim adresi: http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/207 (Erişim: 7Aralık2023).