Ekiz, A. T. ve Adıgüzel, G. (2022) “ULUSLARARASI TİCARETTE KRİPTO PARALARA DEVLETLERİN BAKIŞ AÇISI: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ”, Working Paper Series Dergisi, 3(4), ss. 153-164. Erişim adresi: http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/220 (Erişim: 29Eylül2023).