Özeren, V. ve Develi, E. İldem (2022) “SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER: UNİTED COLORS OF BENETTON- KÜRESEL BİR MARKA ÖRNEĞİ ”, Working Paper Series Dergisi, 3(4), ss. 130-139. Erişim adresi: http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/228 (Erişim: 29Eylül2023).