Artar, D. D. O. ve Türkay, U. İlhan (2021) “Havacılık Sektöründe Havalimanlarının Dijital Dönüşümü”, Working Paper Series Dergisi, 2(1), ss. 86-97. Erişim adresi: http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/45 (Erişim: 20Temmuz2024).