[1]
T. ATMACA ve R. A. . Küçükçolak, “MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA”, WPS, c. 1, sy 1, ss. 61-72, Oca. 2021.