[1]
B. Yüksel ve O. Kibritçi Artar, “TÜRKİYE’DE DİJİTALLEŞME VE ÜLKE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, WPS, c. 3, sy 2, ss. 99-116, Haz. 2022.