[1]
M. Avcu ve F. Yetgin, “YENİ EKONOMİ DÜZENİNiN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME”, WPS, c. 3, sy 4, ss. 44-56, Ara. 2022.