Kızmaz, M. H., ve R. A. Küçükçolak. “BÜYÜK VERİ TERİMİNİN KÖKENİ VE BÜYÜK VERİNİN V’LERİ”. 2021. Working Paper Series Dergisi, c. 2, sy 4, Şubat 2022, ss. 19-31, http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/118.