ATMACA, T., ve R. A. . Küçükçolak. “MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA”. 2020. Working Paper Series Dergisi, c. 1, sy 1, Ocak 2021, ss. 61-72, http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/14.