Yüksel, B., ve O. Kibritçi Artar. “TÜRKİYE’DE DİJİTALLEŞME VE ÜLKE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi, c. 3, sy 2, Haziran 2022, ss. 99-116, http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/162.