Avcu, M., ve F. Yetgin. “YENİ EKONOMİ DÜZENİNiN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME”. Working Paper Series Dergisi, c. 3, sy 4, Aralık 2022, ss. 44-56, http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/207.