Ekiz, A. T., ve G. Adıgüzel. “ULUSLARARASI TİCARETTE KRİPTO PARALARA DEVLETLERİN BAKIŞ AÇISI: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ”. Working Paper Series Dergisi, c. 3, sy 4, Aralık 2022, ss. 153-64, http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/220.