Özeren, V., ve E. İldem Develi. “SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER: UNİTED COLORS OF BENETTON- KÜRESEL BİR MARKA ÖRNEĞİ ”. Working Paper Series Dergisi, c. 3, sy 4, Aralık 2022, ss. 130-9, http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/228.