Avcu, Mehmet, ve Feyzullah Yetgin. “YENİ EKONOMİ DÜZENİNiN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME”. Working Paper Series Dergisi 3, no. 4 (Aralık 30, 2022): 44-56. Erişim Aralık 7, 2023. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/207.