1.
Avcu M, Yetgin F. YENİ EKONOMİ DÜZENİNiN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. WPS [Internet]. 30 Aralık 2022 [a.yer 07 Aralık 2023];3(4):44-56. Erişim adresi: http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/207