http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/issue/feed Working Paper Series Dergisi 2022-12-30T00:00:00+00:00 Working Paper Series workingpaperseries@ticaret.edu.tr Open Journal Systems <p>İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsünün koordinasyonunda faaliyet gösteren Working Paper Series dergisi akademi camiasının ihtiyaç duyduğu bitmiş ve devam etmekte olan araştırma projelerinin yayınlanması sürecine hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Working Paper Series dergisinde öğretim üyelerinin makaleleri yayınlanabileceği gibi bitmiş ya da devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarından türetilen makaleler de yayın için değerlendirilir.</p> <p><strong>Kapsam:</strong></p> <p>Başta uluslararası ticaret, uluslararası finans ve uluslararası pazarlama olmak üzere ekonomi, işletme ve bankacılık / finans alanlarındaki çalışmalar yayınlanmak üzere WPS dergisine gönderilebilir.</p> <p><strong>Yayın Dili:</strong></p> <p>WPS dergisinde sadece <strong>Türkçe</strong> ve <strong>İngilizce</strong> yazılmış makaleler yayınlanabilir.</p> http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/177 IMPACT OF DIGITAL MARKETING AND SEO ON A BUSINESS WEBSITE 2022-06-25T05:17:47+00:00 Muhammad Iqbal Jafri miqbal.jafri@istanbulticaret.edu.tr Evrim Ildem Develi eideveli@ticaret.edu.tr <p>Researchers have been investigating electronic advertisements to measure their impact on consumers and their overall significance. This study identifies and investigates the significance of electronic advertising in a variety of dimensions. It also analyses several elements of electronic advertising in the large literature and investigates the impact on customer buying. Consumer buying intention has been a key component in this field of study. This study also investigates a critical variable, namely advertisement appeal, and its dimensions. The study shows how advertisement appeal has a moderating effect on the impact of electronic advertising on consumer buying behavior. The study was done with individuals from Pakistan in mind, with a focus on the websites. Our findings highlight the fact that, while advertisement attractiveness has a favorable relationship with electronic advertising, it does not always result in increased sales for the business.</p> 2022-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/182 DAĞLIK KARABAĞ SORUNU: 1994-2020 2022-07-26T04:48:38+00:00 Ertuğ İğdeli ertugigdeli@gmail.com Uğur Yasin Asal uyasal@ticaret.edu.tr <p>Bu çalışma Dağlık Karabağ sorununun temellerini ve Azerbaycan’ın 2. Karabağ zaferine giden süreci incelemektedir. Makalenin ilk kısmında Dağlık Karabağ sorununun tarihsel süreci üzerinde durulmuştur. Çarlık Rusya döneminden günümüze kadar sürecin nasıl bir yol izlediğine, taraflar arasındaki iç ve dış politikadaki sorunlara değinilmiştir. İkinci kısımda Dağlık Karabağ sorununa realist bir yaklaşımla meselenin çok aktörlü yapısı incelenmiştir. Hâkimiyet teorisi ile sorunun jeopolitik önemine vurgu yapılmıştır. Son olarak da 2020 yılında 2. Karabağ Savaşı ile sürecin nasıl ilerlediği, tarafların tutumu ile bölgesel ve küresel aktörlerin nasıl bir rol aldığı bu çalışmada yer almıştır.</p> 2022-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/189 DETERMINANTS OF BANKS’ PROFITABILITY: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN MALAYSIA AND SOUTH AFRICA 2022-08-12T02:14:51+00:00 Fatoumatta Faal Fatoumattafaal@gmail.com Sıtkı Sönmezer ssonmezer@ticaret.edu.tr <p>Based on a comparative analysis, a study was conducted to evaluate the effects of non-performing loans, bank size, capital adequacy ratio, and GDP on the profitability of banks in emerging economies i.e. South Africa and Malaysia. As inputs for data analysis, the study utilizes secondary data from the Thomson Reuters database, the world bank database, and the selected bank’s financial statements. Besides, by employing a multiple regression analysis on the data available between the periods of 2008-2020, bank size and non-performing loans were found to exert positive and significant effects on South African Bank's ROA metrics. As with Malaysia, an inverse relationship was found between banks’ ROA and their non-performing loans. The study draws practical and managerial implications relevant to the operational efficiency of banks in both countries.</p> 2022-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/207 YENİ EKONOMİ DÜZENİNiN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 2022-10-31T01:11:23+00:00 Mehmet Avcu mehmet_avcu@hotmail.com Feyzullah Yetgin fyetgin@ticaret.edu.tr <p>Bu araştırmanın amacı yeni ekonomi düzeninin Türkiye üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma bu bağlamda yeni ekonominin dinamiklerini ve Türkiye’nin yeni ekonominin dinamikleri bağlamındaki entegrasyonunu irdelemektedir. Yapılan incelemelerde yeni ekonominin temel dinamiğinin internet ve bilişim teknolojilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Ancak yeni ekonominin bir diğer önemli değişkenini ise üretim ilişkileri oluşturmaktadır. Nitekim yeni ekonominin üretimlerinin de bilişim alanında olduğu ve önemli katma değerler sunduğu belirlenmiştir. Yeni ekonomiye entegrasyon Türkiye bağlamında değerlendirildiğinde ise internet faaliyetleri ve bankacılık alanlarında yeni ekonomiye entegre olunduğu görülmüştür. Ancak yeni ekonomiye bağlı üretimler noktasında büyük eksiler olduğu belirlenmiştir. Bu eksikliklerin başında ise yüksek teknolojili ürün üretmenin geldiği görülmüştür.&nbsp; Yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi içinde hem yeni ekonominin dinamiklerinin gelişmesi hem de AR-GE faaliyetlerinin gelişmesi gerekmektedir.</p> 2022-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/199 EFFECT OF BILATERAL TRADE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON SOMALIA’S ECONOMIC GROWTH: ROLES OF TURKEY 2022-08-10T08:25:48+00:00 Sumaya Abdullahi Hersi sabdullahi.hersi@istanbulticaret.edu.tr Aşkım Nurdan Tekeoğlu anttekeoglu@ticaret.edu.tr <p>Dünya Yatırım Raporu (2010), 1990 ile 2009 yılları arasında DYY stoklarının ihracat ve ithalattan daha hızlı arttığını, ara malı ihracat/ithalat artışını bile geride bıraktığını belirtmektedir. 1990'lardan bu yana, çoğu yatırımla ilgili maddeler içeren bölgesel ticaret anlaşmalarında (RTA)2 keskin bir büyüme oldu ve bu, doğrudan yabancı yatırım akışlarındaki bu keskin artışla aynı zamana denk geldi. Bu nedenle, bu araştırmanın birincil amacı, doğrudan yabancı yatırım ve ikili ticaretin Somali'nin ekonomik kalkınmasını nasıl etkilediğini belirlemekti. Türk rolleri İkili ticaret, faiz oranları, hükümet harcamaları, döviz kurları, gayri safi yurtiçi hasıla ve ticaret hadleri ile ilgili veriler Somali Bankası'ndan alınmıştır, ancak doğrudan yabancı yatırım parametreleri Somali planlama ve ekonomik gelişme Bu çalışmada, 2007'nin ilk yarısına ve 2020'nin normal sezonuna kadar altı aylık bilgilerle zaman serisi analizi kullanılmıştır. Çalışma ayrıca nedensellik, eşbütünleşme ve diğer zaman serisi testlerini de araştırmıştır. Araştırmada ayrıca VECM kısa dönem etki modeli ve VAR uzun dönem etki modeli kullanılmıştır. Granger nedensellik testine göre, doğrudan yabancı yatırım olmasa da ikili ticaretin GSYİH üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bununla birlikte, ikili ticaret ve doğrudan yabancı yatırım, ülkenin ekonomik büyümesini artırmak için birlikte çalışır. Çalışmanın sonuçlarının GSYİH ile doğrudan yabancı yatırım arasında bir ilişki olmadığını göstermesine rağmen. İkili ticaret ve doğrudan yabancı yatırım arasındaki eşbütünleşme farklı sonuçlar vermiştir. VECM'den elde edilen veriler, iki değişken arasında kısa vadeli bir ilişki olduğunu öne sürdü. Özellikle sonuçlar, Somali'deki DYY aşırı yüksek olduğunda, hızlı bir şekilde düşük bir GSYİH oranına dönüştüğünü göstermiştir. Ek olarak, ortalama GSYİH fazla olduğunda ekonomideki DYY'de bir artışa döner. Doğrudan yabancı yatırım, ikili ticaret ve ticaret hadleri, önceki hükümet harcamalarının, döviz kurunun ve faiz oranlarının gelecekteki GSYİH'deki değişikliklere karşı çok hassas olmasına rağmen, gelecekteki GSYİH oranlarını tahmin ederken göz ardı edilebilir. Gelecekte ekonomik büyümeyi teşvik etmek için hükümet harcamalarını, faiz oranlarını, döviz kurlarını ve ticaret koşullarını yönetmek gereklidir.<br>Anahtar Kelimeler: faiz oranı, doğrudan yabancı yatırım, ekonomik büyüme, ikili ticaret.</p> 2022-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/218 OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF FEDERALISM IN THE CONTEXT OF COMMUNITY DEVELOPMENT: THE CASE OF SOMALIA 2022-11-22T03:10:51+00:00 Asma Aden Abdirahman asmaaden107@gmail.com Kamala Valiyeva kvaliyeva@ticaret.edu.tr <div><span lang="EN-US">The paper outlines the opportunities and challenges of federalism in community development in Somalia. In 2004 Somali elders and politicians considered adopting federalism and in 2012 Somalia adopted federalism and established four states: Jubaland, Galmudug, Hirshabelle, and the Southwest States, in addition to the previously established states Puntland and Somaliland. This paper focuses on how federalism affects community development in Somalia and identifies opportunities and challenges of federalism for community development. With federalism, the opportunities that it provided to the community were security, economic improvement, a better education system, a healthcare system, distribution of power, political stability, and women’s and youth’s empowerment. The challenges it posed were border conflicts, power disputes, the exploitation of natural resources, and minority injustice. The method used for this research is a survey data analysis.</span></div> 2022-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/216 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİNİN NEDENSELLİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: BİR TURQUALITY ÖRNEĞİ 2022-11-22T04:23:19+00:00 Selahattin Armağan Vurdu savurdu@gmail.com <p>Uluslararası rekabet ortamında ülkelerin takip ettiği ekonomik, politik ve teknik yaklaşımlar ihracatçı firmaların başarısını doğrudan etkilemektedir.&nbsp; Bu doğrultuda ihracat destekleri, uluslararası pazarlarda başarı elde etmek için kritik role sahip bir dış ticaret politikası aracıdır. 2000’li yıllarda dönemin ihtiyaçlarıyla doğan ve geleneksel destek paketlerinden farklılaşan ‘Turquality’, markalaşmayı odağına alarak katma değerli ihracatı artırmayı hedefleyen bir devlet desteğidir. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bu destek dünya çapında devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olmasıyla da özel bir konumdadır. Bu çalışmada, Turquality destek programı kapsamında yer alan bir Türk firmasının destekten faydalandığı süre boyunca uluslararası pazarlardaki performansı incelenmekte ve bu inceleme üzerinden Turquality programının verimliliği araştırılmaktadır. Çalışmada firmanın aldığı devlet desteği ve firmanın ihracat değeri olmak üzere iki seri kullanılmıştır. Serilerinin durağanlık sorgulaması için Phillips-Perron testi uygulanmıştır.&nbsp; Granger Nedensellik Testi ile bu iki veri serisi arasında çift yönlü nedensellik bulunmuştur.</p> 2022-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/215 COVID-19 EFFECTS ON INDIAN COMPANIES 2022-11-22T04:11:03+00:00 Sohail Ahmad mr.sohail1995@gmail.com Recep Ali Küçükçolak rakucukcolak@ticaret.edu.tr <p>2020'nin başında yeni tip covid-19, çeşitli ülkelerin ekonomilerini vurmaya ve insanların hayatını korkutmaya başlıyor. 30 Ocak 2020'de Hindistan'da ilk koronavirüs vakası ortaya çıktı. Covid-19, Hindistan ekonomisini olumsuz etkiledi ve farklı sektörlere ait şirketlerin finansal performansı kötü etkilendi.<br>Araştırmanın temel amacı, bir pandeminin Hindistan Menkul Kıymetler Borsası'na kayıtlı şirketlerin mali başarıları üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Covid-19 yayılımı kontrol edilemez hale geldiğinden, Hindistan hükümeti için derin bir endişe konusuydu. Hükümete ülke çapında bir sokağa çıkma yasağı uygulamaktan başka seçenek kalmadı. Bu araştırma için seçilen şirketler HDFC Bank, Bajaj Finance Ltd, Hindustan Unilever Ltd, Infosys, Tata Danışmanlık Hizmetleri, Maruti Suzuki Ltd ve Tata Motors'tur. Bu şirketler finans, bankacılık, bilişim, otomobil ve tüketim malları sektörleri dahil olmak üzere farklı sektörlere aittir. Bu çalışmada, MSME'ler (Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler) ve ekonomi üzerindeki genel etki de incelenmektedir. Bu çalışma için nitel araştırma yaklaşımı kullanılmış ve ikincil veri toplama yöntemi kullanılmıştır.<br>Bu çalışmanın bulguları, Covid-19 döneminde Tata Motors, Maruti Suzuki ve Bajaj Finance Ltd'de net kar, toplam gelir, satışlar, giderler ve işletme karında önemli bir düşüş kaydedilirken Infosys, TCS ve Hindustan Unilever Ltd. karantina döneminde daha fazla düşüş oluyor ve bu şirketler karantina döneminden sonra toparlanmaya başlıyor. En çok etkilenen sektörler otomobil ve finans ve bankacılık sektörlerini içerirken, daha az etkilenen sektörler arasında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, BT ve tüketim malları sektörü yer alıyor. Genel ekonomi de bir düşüşle karşı karşıya kaldı ve borsalar kilitlenme döneminde kapanış endekslerinde düşüşle karşı karşıya kaldı.</p> 2022-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/226 THE EFFECT OF CULTURE AND ENTREPRENEURIAL EDUCATION ON THE ENTREPRENEURIAL INTENTIONS OF STUDENTS IN TURKEY 2022-12-29T05:46:46+00:00 Jihad Addakhla jihad.addakhla@gmail.com Aylin Gözen agozen@ticaret.edu.tr <p>The intentions of university students to start their own businesses may benefit from entrepreneurial education, however, universities do not give a high priority to funding this field. The second aspect that influences university students' entrepreneurial intentions is culture, as it represents a part of their personalities. The purpose of this study is to look at how entrepreneurial education in Turkey affects university students' intentions. 213 university students in Turkey who attend any entrepreneurship courses were chosen at random and given a questionnaire. According to the analysis of the study's findings, entrepreneurial intentions to launch a firm were significantly influenced by both culture and entrepreneurial education.</p> <p><strong>Keywords:</strong> Entrepreneurial Intentions, Entrepreneurial Education, Culture.</p> <p> </p> 2022-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/224 THE IMPACT OF SENSORY MARKETING ON CONSUMER PURCHASING PATTERNS IN FOOD OUTLETS IN MOROCCO 2022-12-21T05:31:22+00:00 Soukaina Zahri zahrisoukaina10@gmail.com Figen Yıldırım figen@ticaret.edu.tr <p><span style="font-weight: 400;">Bu çalışma, duyusal pazarlamanın müşteri satın alma kararları, müşteri himayesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisini Fas'taki Yiyecek Satış Noktaları bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Fas'taki 2 ünlü gıda satış noktasının (KFC ve Mcdonalds) 588 düzenli müşterisi yanıtlayıcı olarak kullanıldı ve yanıtlayanlardan yanıt almak için iyi yapılandırılmış bir anket kullanıldı. Çalışma tarafından önerilen beş hipotez, çoklu regresyon kullanılarak anlamlılık açısından test edildi. Sonuçlar, duyusal pazarlamanın tüketici satın alma modellerini önemli ölçüde etkilediğini ve müşteri himayesi, tüketicinin olumlu karar vermesi, tüketici memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara dayanarak, gıda satış noktalarının pazarlama çabalarının ve kampanyalarının, marka imajını, karlarını ve müşteri sadakatini en üst düzeye çıkarmak için müşterilerinin tüm duyularına hitap etmeye odaklanması önerilir.</span></p> 2022-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/228 SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER: UNİTED COLORS OF BENETTON- KÜRESEL BİR MARKA ÖRNEĞİ 2022-12-21T05:39:52+00:00 V.Dilara Özeren dilara.ozeren@sisli.edu.tr Evrim İldem Develi eideveli@ticaret.edu.tr <p style="font-weight: 400;">Bu çalışma United Colors of Benetton şirketinin, küresel pazarlama açısından sürdürülebilirlik faaliyetlerini incelemeyi hedeflemektedir. Birinci bölüm literatür kapsamında, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir pazarlama ve küresel pazarlama tanımlarını barındırır. İkinci bölüm yedi adet görüşme sorusunun yanıtlarına istinaden bulguları içermektedir. Üçüncü bölüm ise sonuç kısmını barındırır. Araştırmada nitel bir yöntem olan derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. İlgili görüşme Benetton Grup Türkiye ve Orta Doğu Müdürü İdris Onay ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çıktıları olarak sürdürülebilirliğin işletme içerisinde yalnızca bir alanda var olması değil, bütün departmanlarda (satış, dağıtım, tedarik, lojistik, mağazacılık vb. alanlarda da) faaliyet göstermesi gerektiği anlaşılmıştır. Sürdürülebilirliğin pazarlama açısından anlaşılabilmesi için sürdürülebilir girdilerle oluşan çıktılar elde etmenin kilit bir rol oynadığı anlaşılmıştır. Sürdürülebilirliğin işletmenin bütün departmanlarda yer alması, müşteri sadakatini ve lider marka oluşumunu desteklemektedir.</p> 2022-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/221 COVID-19 IMPACTS ON RETAIL SECTOR: AN EVENT STUDY APPROACH ON TURKISH RETAILERS 2022-12-02T04:17:13+00:00 Sarvenaz Erfani Hooshiaran sarvenazerfani@yahoo.com Recep Ali Küçükçolak rakucukcolak@ticaret.edu.tr <p>Ekonominin diğer sektörleri gibi Perakende sektörü de küresel (ve bu çalışmanın da incelemeyi amaçladığı gibi Türkiye'de) Covid-19 pandemisinden ciddi şekilde etkilendi. Bir sektörün bir olgudan etkilenip etkilenmediğini gösteren bir gösterge, o sektördeki işletmelerin hisse senedi değerinin getiri oranıdır. Bu nedenle, Covid-19 salgınının onları nasıl etkilediğini öğrenmek için pandemi günlerinde aktif perakendeciler hakkında Borsa İstanbul (BİST)'ten alınan veriler üzerinden "Event Study" uygulanmaktadır. Son olarak, yöneticilere ve perakendecilere yeni trendleri işletmelerinde nasıl değerlendirebilecekleri konusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.</p> 2022-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/220 ULUSLARARASI TİCARETTE KRİPTO PARALARA DEVLETLERİN BAKIŞ AÇISI: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ 2022-11-18T04:55:53+00:00 Aslı Tuğba Ekiz aslitugbaekiz@outlook.com Güldenur Adıgüzel gadiguzel@ticaret.edu.tr <p>Çalışmanın temel amacı, her geçen gün artan işlem hacimleri nedeniyle kripto varlıklar konusunun ele alınarak; kripto varlık kavramı, doğuş amacı, düzenlenmesinin gerekliliği, kripto varlıkların gelecek beklentileri üzerinde durularak, Türkiye ve bazı ülkelerin özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin kripto varlıklar hakkındaki görüşlerine yer verilmesidir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün teorik bir yapı olması amacıyla, birinci bölümde; geçmişten günümüze gelene kadar paranın uğramış olduğu değişikliklere yer verilerek, paranın tarihi, işlevleri ve sınıflandırılması üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde; kripto para kavramı, tarihsel gelişimi, genel özellikleri ile birlikte kripto paraların altında yatan blok zincir teknolojisine yer verilerek, Türkiye ve diğer bazı ülkelerin kripto varlıklara olan bakış açıları incelenmiştir. Çalışmanın son bölümü olan üçüncü bölümde, kripto paralara karşı Avrupa Birliği’nin yaklaşımı üzerinde durulmuş olup, kripto paraların AB’ndeki gelişim süreci ve bazı AB üye devletlerinin kripto varlıklara yönelik bakış açıları anlatılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümde ise, elde etmiş olduğum bilgiler doğrultusunda kripto varlıklar hakkında değerlendirme yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur.</p> 2022-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/191 TERRORISM IN WEST AFRICA 2022-08-03T00:59:37+00:00 Grah Marc Ange-Samuel Kevin angesamuelgrah@gmail.com Başak Özoral bozoral@ticaret.edu.tr <p>Araştırmanın temel amacı Batı Afrika’nın terörizm tarihini araştırmak, bunun Fildişi Sahili’ne olan güncel etkilerini ve Batı Afrika’nın terörizme olan cevabını incelemek. Bu durumdan en çok etkilen ülküler arasında yer alan Nijerya ve Mali gibi Sahraaltı ülkelerinde uygun bir araştırma yapılmıştır. Aynı zamanda ECOWAS’ın ( Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu ) terörizm karşıtı politikası, Nijerya güncel siyasi çerçeve de karşılaştığı zorluklar ve harekete geçme kapasitesini etkileyen unsurlar ele alınmıştır. Bunun yanı sıra Fildişi Sahili’nin Batı Afrika’daki yükselen tehditler ve terörist faaliyetlere olan cevabı araştırılmıştır.</p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Anahtar Kelimeler: ECOWAS, Terörizm, tepki, Terörle Mücadele, Batı Afrika</p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p> 2022-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series Dergisi