http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/issue/feed Working Paper Series 2021-12-30T18:18:20+00:00 Talha Karadayi tkaradayi@ticaret.edu.tr Open Journal Systems <p>İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsünün koordinasyonunda faaliyet gösteren Working Paper Series dergisi akademi camiasının ihtiyaç duyduğu bitmiş ve devam etmekte olan araştırma projelerinin yayınlanması sürecine hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Working Paper Series dergisinde öğretim üyelerinin makaleleri yayınlanabileceği gibi bitmiş ya da devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarından türetilen makaleler de yayın için değerlendirilir.</p> <p><strong>Kapsam:</strong></p> <p>Başta uluslararası ticaret, uluslararası finans ve uluslararası pazarlama olmak üzere ekonomi, işletme ve bankacılık / finans alanlarındaki çalışmalar yayınlanmak üzere WPS dergisine gönderilebilir.</p> <p><strong>Yayın Dili:</strong></p> <p>WPS dergisinde sadece <strong>Türkçe</strong> ve <strong>İngilizce</strong> yazılmış makaleler yayınlanabilir.</p> <p> </p> <p> </p> http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/107 Türkiye’nin Önleyici Müdahale Stratejisi 2021-11-11T13:17:27+00:00 Gürkan Demir grkndmr37@gmail.com Hasan Basri Yalçın hbyalcin@ticaret.edu.tr <p>Türkiye, terörden büyük oranda etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Bu sebeple zaman içerisinde farklı terör örgütlerine yönelik farklı mücadele stratejileri oluşturmuştur. Günümüzde ise savunma sanayi kapasitesini artırmış ve terörü sınır dışına çıkartmak isteyen bir Türkiye bulunmaktadır. Bunun için yurt içi operasyonlarına ek olarak terör örgütlerinin kaynağına yönelik operasyonlarda bulunulmuştur. Bu operasyonlar önleyici müdahale stratejisi kapsamında hayata geçirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’nin terör sorunu ve terörü nasıl sınır dışına çıkarttığı üzerinde durulacaktır. Yapılan harekâtlar önleyici müdahale stratejisi kapsamında ele alınacaktır.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/136 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ: OTOMOTİV YAN SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA 2021-12-16T14:08:43+00:00 Harun Başkan Harun-baskan@hotmail.com İ. Kahraman Arslan karslan@ticaret.edu.tr <p>Müşteriler işletmeler için yalnızca bugünün değil yarının da en büyük zenginliğidir. Yarını için müşteri ilişkileri yönetimini benimseyen ve bir sistem içerisinde uygulayan işletmelerin en önemli amaçlarından birisi de müşteri sadakatini sağlamaktır. Bu araştırmanın amacı; otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde müşteri ilişkileri yönetiminin müşteri sadakati üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırma, Türkiye otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren işletmeler ile nitel araştırma olarak yapılmıştır. Çalışmada olasılıklı olmayan amaçlı örneklem yöntemi tercih edilmiş olup, Türkiye’nin en çok otomotiv yan sanayisinin bulunduğu Bursa, Kocaeli ve İstanbul illerinde faaliyet gösteren 5 farklı firmanın yetkilileri ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, müşteri ilişkileri yönetiminin müşteri sadakatini pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/118 BÜYÜK VERİ TERİMİNİN KÖKENİ VE BÜYÜK VERİNİN V’LERİ 2021-11-28T13:27:18+00:00 Murat Hüdavendigar Kızmaz mhudavendigar.kizmaz@istanbulticaret.edu.tr Recep Ali Küçükçolak akucukcolak@ticaret.edu.tr <p>Bilgi, her insanın ve kurumun ihtiyacıdır ve günümüzde bilgiye ulaşmak için kullanılan en etkili yöntemlerden biri büyük veri teknolojileridir. Büyük veri teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşmak ve onu kullanmak gereklidir. Fakat, büyük veri kavramının anlaşılması için tanımı hususunda bazı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların başında büyük verinin ne kadar büyük olduğu ve büyük veri tanımlarında sıklıkla rastlanan büyük verinin karakteristik özellikleri gelmektedir. Büyük veri teknolojileri kullanılarak önemli bilgilere ulaşmak için tanımının daha anlaşılabilir bir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada da kronolojik olarak, büyük veri teriminin ve büyük veri tanımlarında yer alan büyük veri karakteristik özelliklerinin gelişimi, değişimi incelenmiştir. Araştırma neticesinde büyük verideki, veri büyüklüğünün miktar açısından bir büyüklüğü ifade etmediği ve büyük veri karakteristik özelliklerinin, büyük veri tanımlarını zorlaştırdığı ortaya çıkarılmıştır. Araştırma bu kapsamda nitel bir araştırmadır ve Türkçe literatüre katkısı hedeflenmiştir.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/133 EKONOMİK HEGEMONYANIN DEĞİŞİMİNDE ÇİN VE RUSYA’NIN İNOVASYON POLİTİKALARI 2021-12-09T14:13:06+00:00 RIDVAN KILIÇ ridvan.kilic034@gmail.com Güldenur ÇETİN gadiguzel@ticaret.edu.tr <p>Soğuk Savaş sonrasında değişen yenidünya düzeninde Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu özellikle Avrasya coğrafyasında aynı hedeflerle yol almış ve iki büyük güç şeklinde tarihi arenada önemli bir konuma gelmişlerdir. Bu durumu oluşturma sürecinde; Rusya, bölgede etkinliğini yeniden sağlamak için Avrasya Ekonomik Birliği'ni kurmuş, Sovyetler Birliği'nden sonra güç kazanmış ve Çin, "Tek Kuşak Bir Yol" oluşturmak için daha aktif bir dış politika benimsemiştir. Kendilerini izole etmiş ve ilgili iki ülkedeki yumuşak güç yetenekleriyle bu bölgede hegemonyalarını sağlamaya çalışmıştır. Mevcut duruma bakıldığında, 2015 yılında bu iki projenin birleştirilmesi kararı son derece önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Yukarıda ana hatları verilen konular, bu makalede "ekonomik hegemonya değişimlerinde Çin-Rus yenilik politikası" olarak adlandırılan Robert Cox'un öncülük ettiği yeni Gramsci hegemonya teorisine dayanmaktadır.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/139 DETERMINATION KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR IMPROVING PERFORMANS IN TURKISH AIRLINES 2021-12-20T18:49:14+00:00 Zeynep Özdemir zeynepcakill@gmail.com Recep Ali Küçükçolak akucukcolak@ticaret.edu.tr <p>In this study, Key Performance Indicators (KPIs) have been investigated by using balanced scorecard model in aviaton sector with example of Turkish Airlines. First part, the Concept of Key Performance Indicators and Performance Measurement, Elements and Feature of KPIs and Balanced Scorecard Models are discussed. Second Part, Secondary data used for obtaining information for creating balanced scorecard models for KPIs. Turkish Airlines was choosed as an example for creating KPIs. As a result of the analysis of the information obtained, the availability of KPIs in aviation performance measurement has been observed with the example of Turkish Airlines. Consequently, Turkish Airlines has been compared to competitors and forward performance targets have been determined.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 Working Paper Series