EKONOMİK HEGEMONYANIN DEĞİŞİMİNDE ÇİN VE RUSYA’NIN İNOVASYON POLİTİKALARI

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

RIDVAN KILIÇ
Dr.Öğr. Üyesi Güldenur ÇETİN

Özet

Soğuk Savaş sonrasında değişen yenidünya düzeninde Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu özellikle Avrasya coğrafyasında aynı hedeflerle yol almış ve iki büyük güç şeklinde tarihi arenada önemli bir konuma gelmişlerdir. Bu durumu oluşturma sürecinde; Rusya, bölgede etkinliğini yeniden sağlamak için Avrasya Ekonomik Birliği'ni kurmuş, Sovyetler Birliği'nden sonra güç kazanmış ve Çin, "Tek Kuşak Bir Yol" oluşturmak için daha aktif bir dış politika benimsemiştir. Kendilerini izole etmiş ve ilgili iki ülkedeki yumuşak güç yetenekleriyle bu bölgede hegemonyalarını sağlamaya çalışmıştır. Mevcut duruma bakıldığında, 2015 yılında bu iki projenin birleştirilmesi kararı son derece önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Yukarıda ana hatları verilen konular, bu makalede "ekonomik hegemonya değişimlerinde Çin-Rus yenilik politikası" olarak adlandırılan Robert Cox'un öncülük ettiği yeni Gramsci hegemonya teorisine dayanmaktadır.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
KILIÇ, R., & ÇETİN, G. (2021). EKONOMİK HEGEMONYANIN DEĞİŞİMİNDE ÇİN VE RUSYA’NIN İNOVASYON POLİTİKALARI. Working Paper Series Dergisi, 2(4), 32-44. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/133