EDİTÖR:

Doç. Dr. Yunus Özcan

İktisat (İngilizce) Bölümü Öğretim Üyesi

YARDIMCI EDİTÖR: 

Arş. Gör. Şüheda Baran

Dış Ticaret Enstitüsü Araştırma Görevlisi

YAYIN VE DANIŞMAN KURULU

Prof. Dr. İlker Kıymetli Şen, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar Pirtini, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Figen Yıldırım, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Özgür Çengel, İstanbul Galata Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Emre Civelek, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Doç. Dr. Gülberk Gültekin Salman, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi

Doç. Dr. Gencay Karakaya, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Dr. Oğuz Özcan, İstanbul Ticaret Üniversitesi

DERGİ KURULU:

Doç. Dr. Yunus Özcan, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Doç. Dr. Gencay Karakaya, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Dr. Oğuz Özcan, İstanbul Ticaret Üniversitesi