E-ISSN:2757-7228

Dış Ticaret Enstitüsü Hakemli Working Papers Serisi dergisi, akademik düzeyde ihtiyaç duyduğumuz yapıcı bir eleştiri ortamı oluşturmayı, akademik diyaloğu geliştirmeyi ve güçlendirmeyi, bilimsel çalışmaları yayın öncesi akademik diyalog sürecine dahil etmeyi amaçlamaktadır. 

WPS dergisi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemi olmak üzere 3'er aylık periyotlarda yılda toplam 4 defa yayınlanmaktadır.

Duyuru: Dergimiz isim değiştirmiştir,  www.dergipark/pub/iticudisticaretdergisi üzerinden ulaşarak makale gönderimi yapabilirsiniz.