OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERNLEŞME ÇABALARI VE DİLDE YAPILAN DÜZENLEMELER

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Tuğba Yaşar
Prof. Dr. Oya Dağlar Macar

Özet

1839 yılında Tanzimat’ın ilan edilmesi sonucunda Osmanlı Devleti’nde bir dizi reform yapılarak geleneksel millet sisteminden, modern bir toplumsal yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Modernleşmenin bir getirisi olarak devletin, merkezileşme ve kamuoyu oluşturma ihtiyacının ortaya çıkmasının yanında Batılı düşünce akımlarının daha çok eğitimli kesim tarafından kamuoyunda tartışılmaya başlanması ile yazı dilinde reform yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu süreç içerisinde dil ve alfabe sorunu bilinçli olarak ilk kez Osmanlı devlet adamları ve aydınları tarafından ortaya atılmıştır. Dil, toplumsal bütünleşme ve ayrılıkçı hareketlere karşı önemli bir unsur olmuştur. Bu çalışmada literatür taraması yapılarak, Osmanlı modernleşme süreci ile dil reformu arasındaki ilişkinin nasıl geliştiği sorusuna cevap aranmıştır.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yaşar, T., & Dağlar Macar, O. (2022). OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERNLEŞME ÇABALARI VE DİLDE YAPILAN DÜZENLEMELER. Working Paper Series, 3(2). Geliş tarihi gönderen http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/169