TÜRKİYE’DE SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİNİN LİBERAL DÖNÜŞÜMÜ

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Hakan KARCI
Dr. Öğr. Üyesi Ayfer GENÇ YILMAZ

Özet

Modern devletlerin şiddet tekili meşruiyeti, devletlerin uluslararası alanda başaktör olarak kabul edilmesi ile en baştan varlığı kabul edilen bir konudur. Güvenlik olgusu ise; henüz devletler sistemi var olmadan toplumların karşı karşıya kaldıkları tehditlerden dolayı her zaman varlığını kabul edebileceğimiz bir meseledir. Modern devletler sistemi ile birlikte; devleti meydana getiren toplulukların bir arada oluşturdukları güç, önce dış tehditlere karşı ortaya koydukları güce, daha sonra iç mekanizmadaki merkezileşme kapasiteleri ile ortaya koydukları iradeyle karşımıza çıkmıştır. Devletlerin meşru güç tekelini oluşturan ordu kurumunun sivil otorite ile arasındaki ilişkiler, devletlerarası ekonomik ilişkilerden etkilendiği gibi sivil siyasetin siyasal yönelimi ile de bağlantılıdır. Bu çalışma Türkiye’de sivil-asker ilişkilerinin, liberalleşme süreci ile değişim geçirdiği ve güvenlik algısının farklı bir zemine yerleştiğini açıklamaya çalışacaktır.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
KARCI, H., & GENÇ YILMAZ, A. . (2022). TÜRKİYE’DE SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİNİN LİBERAL DÖNÜŞÜMÜ. Working Paper Series, 3(2), 88-98. Geliş tarihi gönderen http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/173