KLASİK JEOPOLİTİK TEORİLERİN PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK İZDÜŞÜMÜ

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Ufuk Can Keküllüoğlu
Kamala Valiyeva

Özet

Jeopolitik, günümüzde çokça duyduğumuz “Coğrafya kaderdir.” deyişiyle kendi isim tarihinin öncesinde başlamış ve arka planda devletlerin dış politika yapımında en önemli analiz birimlerinden biri olmuştur. 19.yüzyıl ile birlikte, alanda akademik çalışmalar yoğunlaşmış 20.yüzyılda ise resmî bir disiplin olarak kendisini göstermiştir. Genel anlamda jeopolitik, bir devletin bulunduğu konuma göre siyaset üretmesidir. Gelişen teknoloji ve iletişim araçları ile birlikte devletlerin bu alandaki ihtiyaçları artmış ve günümüze kadar uygulama sahası bulmuş önemli üç teori kullanıma sunulmuştur. Klasik teoriler olarak da bilinen bu teoriler; Mackinder’in Kara Hakimiyeti, Spykman’ın Kenar Kuşak ve Alfred Mahan’ın Deniz Hakimiyeti teorileri, dünya siyasetine önemli etkilerde bulunmuşlardır. Bu çalışmada, klasik teoriler birincil kaynaktan incelenerek Türkiye’nin bahse konu teorilerdeki izdüşümü analiz edilecektir.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Keküllüoğlu, U. C., & Valiyeva, K. (2022). KLASİK JEOPOLİTİK TEORİLERİN PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK İZDÜŞÜMÜ. Working Paper Series Dergisi, 3(3), 42-62. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/181