DAĞLIK KARABAĞ SORUNU: 1994-2020

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Ertuğ İğdeli
Uğur Yasin Asal

Özet

Bu çalışma Dağlık Karabağ sorununun temellerini ve Azerbaycan’ın 2. Karabağ zaferine giden süreci incelemektedir. Makalenin ilk kısmında Dağlık Karabağ sorununun tarihsel süreci üzerinde durulmuştur. Çarlık Rusya döneminden günümüze kadar sürecin nasıl bir yol izlediğine, taraflar arasındaki iç ve dış politikadaki sorunlara değinilmiştir. İkinci kısımda Dağlık Karabağ sorununa realist bir yaklaşımla meselenin çok aktörlü yapısı incelenmiştir. Hâkimiyet teorisi ile sorunun jeopolitik önemine vurgu yapılmıştır. Son olarak da 2020 yılında 2. Karabağ Savaşı ile sürecin nasıl ilerlediği, tarafların tutumu ile bölgesel ve küresel aktörlerin nasıl bir rol aldığı bu çalışmada yer almıştır.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
İğdeli, E., & Asal, U. Y. (2022). DAĞLIK KARABAĞ SORUNU: 1994-2020. Working Paper Series Dergisi, 3(4), 19-29. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/182