YENİ EKONOMİ DÜZENİNiN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Mehmet Avcu
Feyzullah Yetgin

Özet

Bu araştırmanın amacı yeni ekonomi düzeninin Türkiye üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma bu bağlamda yeni ekonominin dinamiklerini ve Türkiye’nin yeni ekonominin dinamikleri bağlamındaki entegrasyonunu irdelemektedir. Yapılan incelemelerde yeni ekonominin temel dinamiğinin internet ve bilişim teknolojilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Ancak yeni ekonominin bir diğer önemli değişkenini ise üretim ilişkileri oluşturmaktadır. Nitekim yeni ekonominin üretimlerinin de bilişim alanında olduğu ve önemli katma değerler sunduğu belirlenmiştir. Yeni ekonomiye entegrasyon Türkiye bağlamında değerlendirildiğinde ise internet faaliyetleri ve bankacılık alanlarında yeni ekonomiye entegre olunduğu görülmüştür. Ancak yeni ekonomiye bağlı üretimler noktasında büyük eksiler olduğu belirlenmiştir. Bu eksikliklerin başında ise yüksek teknolojili ürün üretmenin geldiği görülmüştür.  Yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi içinde hem yeni ekonominin dinamiklerinin gelişmesi hem de AR-GE faaliyetlerinin gelişmesi gerekmektedir.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Avcu, M., & Yetgin, F. (2022). YENİ EKONOMİ DÜZENİNiN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Working Paper Series Dergisi, 3(4), 44-56. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/207