İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİNİN NEDENSELLİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: BİR TURQUALITY ÖRNEĞİ

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Selahattin Armağan Vurdu

Özet

Uluslararası rekabet ortamında ülkelerin takip ettiği ekonomik, politik ve teknik yaklaşımlar ihracatçı firmaların başarısını doğrudan etkilemektedir.  Bu doğrultuda ihracat destekleri, uluslararası pazarlarda başarı elde etmek için kritik role sahip bir dış ticaret politikası aracıdır. 2000’li yıllarda dönemin ihtiyaçlarıyla doğan ve geleneksel destek paketlerinden farklılaşan ‘Turquality’, markalaşmayı odağına alarak katma değerli ihracatı artırmayı hedefleyen bir devlet desteğidir. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bu destek dünya çapında devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olmasıyla da özel bir konumdadır. Bu çalışmada, Turquality destek programı kapsamında yer alan bir Türk firmasının destekten faydalandığı süre boyunca uluslararası pazarlardaki performansı incelenmekte ve bu inceleme üzerinden Turquality programının verimliliği araştırılmaktadır. Çalışmada firmanın aldığı devlet desteği ve firmanın ihracat değeri olmak üzere iki seri kullanılmıştır. Serilerinin durağanlık sorgulaması için Phillips-Perron testi uygulanmıştır.  Granger Nedensellik Testi ile bu iki veri serisi arasında çift yönlü nedensellik bulunmuştur.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Vurdu, S. A. (2022). İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİNİN NEDENSELLİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: BİR TURQUALITY ÖRNEĞİ. Working Paper Series Dergisi, 3(4), 86-94. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/216