Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kilit Denetim Konularıyla İlişkisi

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Kaan Sert
Doç. Dr. Ali Altuğ Biçer

Özet

Bu çalışmada hedeflenen; ülkemizde faaliyet göstermekte ve halka açık olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının(GYO’ların) bağımsız denetim raporlarında ayrıca gösterilen kilit denetim konularının incelenmesi, ayrıca neden bağımsız denetçi raporunda ayrıca açıklanacak kadar önemlilik teşkil ettiğinin araştırılması ve kilit denetim konularının firma mali tablolarıyla olan ilişkisini ortaya koymaktır.Yapılan araştırma sonucuna göre gayrimenkul yatırım ortaklıklarının çoğunluğunun bağımsız denetçi raporunda belirtmiş olduğu kilit denetim konusu olan ‘’yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer ölçümü’nün firmanın mali tablolarıyla  ilişkisi bulunmaktadır..Kilit denetim konuları,Borsa İstanbul’da  işlem görmekte olan şirketlerin 01/01/2017 tarihinde ve sonrasındaki bağımsız denetimlerini kapsayacak olmasından ötürü halka açık 33 gayrimenkul yatırım ortaklığının 2017 yılına ait bağımsız denetim raporları incelenmiş olup bağımsız denetim raporunda en çok belirlenen kilit denetim konuları(Key Audit Matters) sırasıyla;Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesine ilişkin yapılan değerleme çalışmalar,kira gelirlerinin muhasebeleştirilmesi ve faaliyet kiralama anlaşmaları,stoklar,işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi,hasılatın kaydedilmesi,stok değer düşüklüğü karşılığı,finansal borçlar.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sert, K., & Biçer, D. D. A. A. (2021). Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kilit Denetim Konularıyla İlişkisi . Working Paper Series Dergisi, 2(1), 1-13. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/22 (Original work published 15 Mart 2021)