THE IMPACT OF SENSORY MARKETING ON CONSUMER PURCHASING PATTERNS IN FOOD OUTLETS IN MOROCCO

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Soukaina Zahri
Figen Yıldırım

Özet

Bu çalışma, duyusal pazarlamanın müşteri satın alma kararları, müşteri himayesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisini Fas'taki Yiyecek Satış Noktaları bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Fas'taki 2 ünlü gıda satış noktasının (KFC ve Mcdonalds) 588 düzenli müşterisi yanıtlayıcı olarak kullanıldı ve yanıtlayanlardan yanıt almak için iyi yapılandırılmış bir anket kullanıldı. Çalışma tarafından önerilen beş hipotez, çoklu regresyon kullanılarak anlamlılık açısından test edildi. Sonuçlar, duyusal pazarlamanın tüketici satın alma modellerini önemli ölçüde etkilediğini ve müşteri himayesi, tüketicinin olumlu karar vermesi, tüketici memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara dayanarak, gıda satış noktalarının pazarlama çabalarının ve kampanyalarının, marka imajını, karlarını ve müşteri sadakatini en üst düzeye çıkarmak için müşterilerinin tüm duyularına hitap etmeye odaklanması önerilir.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Zahri, S., & Yıldırım, F. (2022). THE IMPACT OF SENSORY MARKETING ON CONSUMER PURCHASING PATTERNS IN FOOD OUTLETS IN MOROCCO. Working Paper Series Dergisi, 3(4), 118-129. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/224