Etik liderliğin çalişanlarin içsel motivasyon ve iş tatminine etkisi

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Dr.Çiğdem Asarkaya
Sara Akaarir

Özet

Amaç: Bu makale, etik liderliğin Türkiye turizm sektöründe içsel motivasyon ve çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.


Yaklaşım: Hipotezimizin geçerliliğini nicel olarak kanıtlamak için bir anket yapmayı planlıyoruz. Bu makalede, hipotezimizin geçerliliğini desteklemek için literatürdeki bulguları kullandık. Bu literatür taraması, etik liderliğin çalışanların içsel motivasyonunu etkileme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Etik liderlik, çalışanların iş memnuniyetini de etkileme potansiyeline sahiptir ve ayrıca içsel motivasyon çalışanların iş tatmini üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Asarkaya, D., & Akaarir, S. (2021). Etik liderliğin çalişanlarin içsel motivasyon ve iş tatminine etkisi. Working Paper Series Dergisi, 2(1), 14-30. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/24 (Original work published 15 Mart 2021)