Türk Medeni Kanunu Madde 241 Hükmüne Göre Açılacak Davada Usulî Hususlar

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Şerife Büşra Ümit Işık
Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Özet

Türk Medeni Hukuku’nda, yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi, uygulanmaktadır. Evlilik birliğini sona erdiren hallerden birisi gündeme geldiğinde, eşler; evlilik birliği içerisinde edindikleri mallarının, hakkaniyete uygun olarak paylaştırılmasını temenni ederler. Bu amaca hizmet edebilmek adına kanun koyucu, eşlerin birbirlerinden talep edebilecekleri bazı alacak hakları düzenlemiştir. Bu haklardan bir tanesi katılma alacağıdır. Çalışmamızda, eşlerin katılma alacaklarına kavuşabilmeleri için başvurabilecekleri yollardan biri olan, Türk Medeni Kanunu madde 241 hükmünde düzenlenen, üçüncü kişilere karşı açılabilecek davanın usulî hususları incelenmiştir.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ümit Işık, Şerife B., & Şeker, M. (2021). Türk Medeni Kanunu Madde 241 Hükmüne Göre Açılacak Davada Usulî Hususlar. Working Paper Series Dergisi, 2(1), 31-36. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/27 (Original work published 15 Mart 2021)