ONLİNE MARKET ALIŞVERİŞİNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Serkan Gönen
Prof. Dr. N Öykü İyigün

Özet

Son yıllarda e-ticarette dikkat çeken alanlardan biri online market alışverişidir.
Bu çalışmanın amacı, online market alışverişinde tüketicilerin tüketim tercihlerine etki eden faktörleri “Teknoloji Kabul Modeli” çerçevesinde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Mart-Nisan 2020 tarihleri arasında online platformlar ve sosyal medya aracılığıyla ulaşılan 308 tüketicinin katılımı ile bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre algılanan risk ile algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığı arasında anlamlı ve negatif ilişki bulunmaktadır. Algılanan kullanım kolaylığı ile algılanan fayda arasında ise pozitif ilişki belirlenmiştir. Kullanıma yönelik tutum üzerinde algılanan fayda ile algılanan kullanım kolaylığının olumlu etkisi bulunmaktadır. Algılanan risk ise kullanıma yönelik tutuma etki etmemektedir.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Gönen, S., & İyigün, P. D. N. Öykü. (2021). ONLİNE MARKET ALIŞVERİŞİNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Working Paper Series Dergisi, 1(1), 1-17. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/3 (Original work published 30 Aralık 2020)