Haksız Fiil Nedeniyle Meydana Gelen Maddi Zarar ve Çeşitleri

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Prof.Dr Muzaffer Şeker
MEHMET SALİH KARABAYIR

Özet

İnsanların bir topluluk halinde yaşamaya başladığı zamanlardan bu yana insanlar arası etkileşim sürekli olarak artmış ve buna bağlı olarak haksız fiilden kaynaklanan maddi zararlar meydana gelmiştir. Meydana gelen bu maddi zararların ne şekilde belirleneceği tarihsel sürecin başından beri tartışma konusu olmuş ve günümüze dek bu konuda çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. İnsan nüfusunun ve etkileşimimin giderek arttığı günümüzde maddi zarar meydana getiren haksız fiiller de aynı oranda artmakta ve çeşitlenmektedir. Dolayısıyla maddi zarar kavramının her geçen gün önemi ve çeşitleri artmaktadır.  Bu çalışmada, haksız fiilden kaynaklanan maddi zarar kavramı ile türleri açıklanmış, bu konularda doktrinde ve uygulamada ileri sürülen fikirlere yer verilmiştir. Maddi zarar kavramı, haksız fiil sorumluluğunun kurucu unsuru olmasının yanında ileride hükmedilecek maddi tazminatın üst sınırı olması nedeniyle oldukça önemli bir kavramdır. Maddi zarar türleri de gerek nitelik farkları gerek ileride bu türlere uygulanacak kuralların farklılaşması nedeniyle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu nedenle çalışmada maddi zarar kavramı ile maddi zarar türleri karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Şeker, P. M. ., & KARABAYIR, M. S. (2021). Haksız Fiil Nedeniyle Meydana Gelen Maddi Zarar ve Çeşitleri. Working Paper Series Dergisi, 2(1), 37-42. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/33 (Original work published 15 Mart 2021)