Finans Sektöründe Fintek Etkisi

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Ali Rıza Bulazar
Dr.Öğr. Üyesi Recep Ali Küçükçolak

Özet

Geçmişten günümüze kadar olan süreç içerisinde finansal işlemlerin ekonomik anlamda gelişimler gösterdiği bilinmektedir. Aynı zamanda ülkeler arası ekonomi yönünden gelişimlerin kalıcı olarak gösterildiği serbest ekonomi faaliyetlerinin uyumlanmasına, uluslararası işbirlik gücünün artış göstermesine, gelişme aşamasında olan ülkelerin sermaye yönelimlerine, teknoloji açısından yenilikçi gelişmelere, enerji alanındaki işletmelerin önemli bir konuma gelmesine  ve finansal düzeyde hızla artan gelişmelere tanık olunmuştur. Dünya genelinde finansal alanın kavram niteliği ve banka birimlerinin ekonomik faaliyetleri göz önünde tutularak teknolojik gelişmelerin sektörler üzerindeki etkileri takip edilmektedir. Fintek kavramının ortaya çıkmasını sağlayan bu etkiler son yıllarda büyük ölçüde önemini artırmıştır.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Yazar Biyografisi

Dr.Öğr. Üyesi Recep Ali Küçükçolak, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, 1982 - 1988
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, İşletme, İşletme, 1995 - 1997 Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Maliye, Maliye/Finans, 1996 - 1998 Doktora: Marmara Üniversitesi, İktisat, İktisat, 1998 - 2002 Uzmanlık Alanı: Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi (Independent Auditor) Ruhsatı
SPK İleri Düzey Lisansı
SPK Türev Lisansı
SPK Kredi Derecelendirme Lisansı
SPK Kurumsal Yönetim Lisansı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı
Avukatlık Ruhsatı
T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Lisansı
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bireysel Katılım Sermayesi Yatırımcı (Business Angel)Lisansı
Nasıl Atıf Yapılır
Bulazar, A. R., & Küçükçolak, D. Üyesi R. A. (2021). Finans Sektöründe Fintek Etkisi. Working Paper Series Dergisi, 2(1), 53-63. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/37 (Original work published 15 Mart 2021)