COVID-19 Salgınının Kültür Sanat Tüketimine Etkisi Üzerine Literatür İncelemesi

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

AYBARS ALKAN
Doç Dr.AŞKIM NURDAN TÜMBEK TEKEOĞLU

Özet

COVID-19 salgını sonrasında kültür sanat tüketim modelleri hızla değişmekte ve kendine yeni kanallar aramaktadır. Bu araştırmayla Dünya çapında dönüşüm yaşayan sanat pazarının güncel durumunu anlamak ve buradaki aktörlerin gelecekte var olabilmek için neler yapabileceklerini saptamak amaçlanmıştır. 2020-2021 süresince kültür sanat tüketimi ile ilgili yapılmış güncel araştırmalara ulaşma hedefiyle bir literatür incelemesi yapılmıştır. Yapılmış araştırmalardan ve örnek vakalardan elde edilen bilgiler ışığında kültür ve sanatın her alanında dijitalleşme kaçınılmazdır. Bu alanda dijital tüketim kendi başına bir yenilik olmamasına rağmen, küresel kriz üç ana konuyu gündeme getirmiştir: aktörlerin çevrimiçi bir dil oluşturmasının kısa vadeli gerekliliği, bazı kültürel kurumların dijital çağa verimli bir şekilde girme konusundaki gecikmesi veya yetersizliği ve daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatı.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
ALKAN, A., & TÜMBEK TEKEOĞLU, D. D. N. (2021). COVID-19 Salgınının Kültür Sanat Tüketimine Etkisi Üzerine Literatür İncelemesi. Working Paper Series Dergisi, 2(2), 1-6. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/49 (Original work published 15 Haziran 2021)