Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Medeni Hukuk Yargılamasına Etkisi

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

GAMZE TÜRKER
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Özet

Türk hukukunda adli yargı, ceza yargısı ve medeni hukuk yargısı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki yargı kolunun konusu ve ilgilendikleri alanlar birbirinden farklı olmakla birlikte, her iki yargı kolu kendine özgü yargılama usulleri ve ilkeler ile yargılama yapmaktadır. Ceza yargılaması hukuk yargılamasına göre daha özgür bir muhakeme çeşidi olmakla, ceza hakimi yargılamayı resen ararştırma ilkesine göre yürüterek geniş kapamda ulaştığı delillere göre karar verecektir. Hukuk yargılaması ise dava taraflarının mahkemeye sundukları delillerle bağlı olduğundan ceza yargılamasına göre daha dardır. Bu nedenle ceza yargılaması sonucunda yapılan tespitlerin ve verilen kararların hukuk yargılamasına etki etmesi isabetli olacaktır. Bu çalışmada ceza mahkemesince verilen hükümlerden ceza verilmesine yer olmadığı kararının hukuk yargılamasını nasıl etkilediği, hangi tespitlerin hukuk hakimi açısından bağlayıcı olacağı TBK 74. maddede yer alan bağımsızlık prensibi çerçevesinde değerlendirilmiştir.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
TÜRKER, G., & Hatemi, P. D. H. . (2021). Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Medeni Hukuk Yargılamasına Etkisi. Working Paper Series Dergisi, 2(2), 16-22. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/53 (Original work published 15 Haziran 2021)