SWARA Metodu ile Kriter Önceliklendirme: Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesi

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Prof. Dr. Ali GÖRENER
Esra alişarlı

Özet

Günümüzde işletmelerin gücü sadece kendi performanslarına bağlı olmayıp, etkileşim halinde olduğu tüm birimlerin performansına da bağlıdır. Tedarik zinciri yönetimi için en önemli konulardan biri firma için doğru tedarikçiler ile iş birliği yapmaktır. Firmaların mevcut tedarikçileri ile işbirliklerini sürdürüp sürdürmeyeceği konusu, tedarikçilerin performanslarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tedarikçi performans değerlendirmesi yapılırken bir çok kriter dikkate alınmakta ve bunun sonucunda işletme hangi tedarikçiler ile çalışmaya devam edip etmeyeceğine karar vermektedir. Bu çalışmada SWARA yöntemi ile tedarikçi performans değerlendirilmesinde kullanılabilecek kriterler analiz edilmiştir. Elde edilen değerler kullanılarak, farklı karar verme yöntemleri ile alternatif tedarikçilerin değerlendirilmesi yapılabilir.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
GÖRENER, P. D. A., & alişarlı, E. . (2021). SWARA Metodu ile Kriter Önceliklendirme: Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesi. Working Paper Series Dergisi, 2(2), 32-39. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/60 (Original work published 15 Haziran 2021)