Azınlıklar ve Batı Trakya Türk Azınlığının Sorunları

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

ALPER OUZOUNGIOL
Dr.Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal

Özet

Bu çalışma 1923 Lozan Barış Antlaşması ile azınlık statüsü kazanmış olan Batı Trakya Türk Azınlığının yaşadığı sorunları ve söz konusu sorunların günümüzdeki durumlarını araştırmıştır. Çalışma iki bölüm olup, birinci bölümde azınlık kavramı, azınlıkların sınıflandırılması ve Birleşmiş Milletlerin, Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Birliği’nin azınlıklara yönelik düzenlemeleri ele alınmıştır. İkinci Bölümde Batı Trakya Türk Azınlığına odaklanılmış, 1975 Yunanistan Anayasası başta olmak üzere, 1913 Atina Antlaşması, 1920 Yunan Sevr’i, 1923 Mübadele Antlaşması ile 1923 Lozan Barış Antlaşması çerçevesinde Batı Trakya Türk Azınlığının hukuki statüsü incelenmiştir. İkinci Bölümün devamında ise Batı Trakya Türk Azınlığının yaşadığı eğitim sorunu, etnik kimliğin inkârı, vatandaşlıktan zorla çıkartılma, siyasi katılım ve temsil ile müftülük ve vakıflara ilişkin sorunları ele alınmıştır. Sonuç bölümünde ise Batı Trakya Türk Azınlığın mevcut sorunlarının devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
OUZOUNGIOL, A., & Asal, D. Üyesi U. Y. (2021). Azınlıklar ve Batı Trakya Türk Azınlığının Sorunları. Working Paper Series Dergisi, 2(2), 46-61. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/66 (Original work published 15 Haziran 2021)