ENFLASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÜLKELER BAZINDA YAPAY SİNİR AĞLARI ANALİZİ İLE İNCELENMESİ YAPAY SİNİR AĞLARI Bölüm Articles

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Selin Sabak
Prof. Dr. Özlem Deniz Başar

Özet

Enflasyon, fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış olarak tanımlanmaktadır. Enflasyonist dönemlerdeki sürekli ve hızlı fiyat artışlarının varlığı ise fiyat istikrarının bozulmasını yansıtmaktadır. Güvenin sağlanması için fiyat istikrarı da önemli başlıklardan birisidir. Ekonomi dinamik bir seyir izlediğinden, sürekli değişiklikler görülebilir. Fakat asıl önemli olan; değişikliklerin minimum düzeyde tutulması, sert dalgalanmalara izin verilmemesidir. Enflasyonun ortaya çıkardığı sonuçların önlenebilmesi gerekmektedir. Çünkü enflasyonun önemli bir maliyeti vardır ve ekonomide enflasyonun çıkardığı sorunlara çözüm üretmek oldukça önemlidir. Çalışmada; enflasyonu etkileyen faktörler ülkeler baz alınarak bir veri oluşturulmuştur. Bu faktörler değişken olarak esas alınıp, enflasyon üzerindeki etkileri incelenmiştir. Son olarak da yapay sinir ağları modeli olan ileri beslemeli geri yayılım ağı ile analiz yapılmıştır.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sabak, S., & Başar, P. D. Özlem D. (2021). ENFLASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÜLKELER BAZINDA YAPAY SİNİR AĞLARI ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: YAPAY SİNİR AĞLARI. Working Paper Series Dergisi, 1(1), 27-38. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/8 (Original work published 30 Aralık 2020)