AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ KOBİ'LERİN İNCELENMESİ

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Çınar Uslu
Prof. Dr. Suna Özyüksel

Özet

Gelişmiş ve gelişmekte olan ayrımı olmaksızın, tüm ülkelerin ekonomilerinin temeli, neredeyse tamamen KOBİ’lere dayanmaktadır. Bu nedenle de, KOBİ’lerin sorunları ve çözümü her zaman ülkelerin gündemlerinin ilk sıralarında yer almıştır.. KOBİ'ler Avrupa Birliği’nin ekonomisinin de bel kemiğini oluşturmaktadır. Avrupa Birliği’nde bulunan tüm işletmelerin %99,8’i KOBİ’dir. Bu KOBİ’ler katma değerin %57,6’sını, istihdamın ise %66,5’ini meydana getirmektedir. 2002-2010 yılları arasında Avrupa Birliği’nde yaratılan yeni istihdamın %85’i KOBİ’lerce sağlanmıştır.


Bu çalışmada, Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı raporlar ve çalışmalardan faydalanılarak, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa Birliği’nde yer alan KOBİ’lerin genel sorunlarına ve bu sorunların çözümleri için Avrupa Birliği tarafından oluşturulmuş politikalara değinilmiştir. 

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Uslu, Çınar, & Özyüksel, P. D. S. (2021). AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ KOBİ’LERİN İNCELENMESİ. Working Paper Series Dergisi, 1(1), 39-47. http://workingpaperseries.ticaret.edu.tr/index.php/wps/article/view/9 (Original work published 30 Aralık 2020)